Z broszurą na ścieżki

 

Z inicjatywy Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy, przy współpracy z operatorem ścieżek Enduro Trails, Giant Polska i Śląską Organizacją Turystyczną ukazała się właśnie pierwsza (jakże długo wyczekiwana) broszura promująca górskie ścieżki rowerowe na Koziej Górze. Bogato ilustrowany informator zawiera opisy wszystkich 12 ścieżek kompleksu w języku polskim i angielskim.

Niezorientowanych informujemy, że górskie ścieżki rowerowe Enduro Trails w Bielsku-Białej to sieć jednokierunkowych górskich tras rowerowych o różnym stopniu trudności, od tych łatwiejszych, łagodnie opadających, aż po strome i technicznie wymagające zjazdy. W kompleksie występują cztery stopnie trudności tras zjazdowych oznaczone (od najłatwiejszych do najtrudniejszych) kolorami: zielonym, niebieskim, czerwonym i czarnym. Osobną kategorię stanowi oznaczona na żółto trasa podjazdowa. Ścieżki zlokalizowane są w masywie Klimczoka, pomiędzy Szyndzielnią i Kozią Górą.

Folder, którego wydanie nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia naszych partnerów: Giant Polska i Śląskiej Organizacji Turystycznej, dostępny jest nieodpłatnie w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej, w centrum ścieżek ET oraz u pozostałych partnerów projektu. 

 

1

2

3

4

5
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt