104 Kościół rzymskokatolicki św Trójcy_02_GOT

  Śladami ewangelików

  104 Kościół katolicki Świętej Trójcy Pierwotnie późnogotycki, wzniesiony w latach 1604-1608 za murami miasta przez luteran, w 1654 r. przejęty przez katolików. W 1808 r. zniszczony przez pożar, w latach 1829-1830 odbudowany. W XX w. rozbudowano nawę (1933-1934) i wzniesiono nową wieżę (1939-1947). Przykościelny cmentarz zamknięto w 1896 r.   113 Stara szkoła ewangelicka w Bielsku (...)

  Czytaj dalej>>

  96 Polskie Seminarium Nauczycielskie w Białej_01_GOT

  Polski ruch narodowy

  96 Polskie Seminarium Nauczycielskie TSL w Białej Modernistyczny gmach wzniesiony w latach 1908-1910 według planów krakowskiego architekta Sławomira Odrzywolskiego dla założonej w 1907 r. pierwszej polskiej szkoły średniej w Białej. Jedyny oprócz szkoły TSL przy ul. Legionów przykład nawiązania do krakowskiej architektury epoki młodopolskiej.  97 Polska Szkoła Ludowa TSL im. Tadeusza (...)

  Czytaj dalej>>

  65 Dom Tkacza_k_GOT

  Zabytki przemysłu i techniki

  65 Dom Tkacza Wierna rekonstrukcja budynku z połowy XVIII w. (oryginalny spłonął w 1986 r.), typowego dla dawnej zabudowy przedmieść Bielska. Do początku XX w. mieszkali w nim sukiennicy wyrabiający na ręcznych krosnach słynne bielskie sukna. Od 1992 r. ekspozycja muzealna przybliża życie codzienne i pracę tkaczy. 66 Stara remiza straży pożarnej w Bielsku Zbudowana w 1884 r. na koszt miasta przez Karola Korna dla (...)

  Czytaj dalej>>

  036 n_GOT

  Mały Wiedeń

  36 Poczta Główna Neobarokowy gmach wzniesiony w latach 1897-1898 przez Karola Korna na podstawie planów c.k. Biura Budownictwa Pocztowego w Wiedniu. W budynku mieściły się także telegraf i centrala telefoniczna. Z kopułą wieńczącą narożnik sąsiadują figury Jowisza i Merkurego. 37 Teatr Dawny Teatr Miejski, od 1945 r. Teatr Polski, zbudowany w latach 1889-1890 wg projektu wiedeńskiego architekta (...)

  Czytaj dalej>>


Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt