Piotr

  Kilka procent – Piotr Naliwajko

  Wystawa w Galerii MT w Muzeum Techniki i Włókiennictwa – oddział Muzeum w Bielsku-Białej.Cena: wg cennikaGaleria MTMuzeum techniki i Włókiennictwa, pl. Żwirki i Wigury 8, 43-30 Bielsko-Białatel: mail: ,

  260. rocznica nabycia państwa bielskiego przez Aleksandra Józefa Sułkowskiego

  Dawne miasto Bielsko, dziś część Bielska-Białej, przez niemal dwa stulecia było centrum administracyjno-gospodarczym feudalnego państwa stanowego (status minor), położonego na wschodniej granicy Śląska. Po Piastach cieszyńskich władali nim przedstawiciele familii Promnitzów, Schaffgotschów, Sunneghów, Solmsów i Haugwitzów. Przed 260 laty Bielsko z okolicą przeszło w posiadanie jednego ze znamienitszych przedstawicieli polskiej magnaterii tamtej epoki, (...)

  Czytaj dalej>>

  Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko – historyk sztuki i malarz

  Celem wystawy jest przybliżenie i upowszechnienie działalności społecznej i zawodowej oraz dorobku artystycznego Stanisława Oczki (1913–1983), historyka sztuki, wieloletniego kierownika Muzeum w Bielsku-Białej, twórcy szkolnictwa artystycznego w zakresie plastyki, inicjatora i działacza wielu towarzystw kulturalnych i artystycznych, propagatora sztuki, jej wielkiego miłośnika oraz przyjaciela artystów. Bohater wystawy był także artystą a malarstwo stanowiło (...)

  Czytaj dalej>>

  Ślady obecności

  Cykl wtorkowych interdyscyplinarnych spotkań dyskusyjnych, inauguracja 26 marca o godz. 17.00, tematem będzie działalność kulturalno-społeczna Stanisława Oczki, połączona z prezentacją reportażu Jerzego Waksmańskiego Pejzaże Bystrej, wśród zaproszonych gości m.in. Jadwiga Oczko-Kozłowska i Wanda Oczko-Zagajewska.Projekt sfinansowany z budżetu: gminy Bielsko-Biała, Muzeum w Bielsku-Białej, Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w (...)

  Czytaj dalej>>


Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt