visitbielsko.pl

  Debiuty uczniowskich poetów

  Prezentacja Ogniska Pracy Pozaszkolnej 6 June 2018 o godz. 16.00 Klub Nauczyciela ul. Wzgórze 11/7, 43-30 Bielsko-Biała tel: 334976568mail: klubn@mzo.bielsko.plwww.klubn.mzo.bielsko.pl

  visitbielsko.pl

  Lato czeka

  Spotkanie poetyckie Grupy Literackiej Apostrofa 18 June 2018 o godz. 17.00 Klub Nauczyciela ul. Wzgórze 11/7, 43-30 Bielsko-Biała tel: 334976568mail: klubn@mzo.bielsko.plwww.klubn.mzo.bielsko.pl

  15. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

  Trwa 15. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Tegoroczne hasło brzmi: (Do)wolność czytania. Od wielu lat biblioteki z naszego regionu prezentują  bardzo wysoki poziom czytelnictwa, podejmujemy także różnorodne  działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Wyniki, jakie uzyskały biblioteki powiatu ziemskiego bielskiego w 2017 roku,  wśród bibliotek województwa śląskiego, plasują nasz powiat na I miejscu w województwie (...)

  Czytaj dalej>>


Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt