Mariusz S. Kusion: Pozorna podróż

  15 - 18:00 Spotkanie autorskie z Mariuszem S. Kusionem Pozorna podróż, prezentacja dwujęzycznego, polsko-ukraińskiego wydania tomu poezji pt. Zarządzanie zasobami emocjonalnymi. Spotkanie prowadzi Lucyna Brzozowska. 15 February 2018 o godz. 18.00 Klubokawiarnia Aquarium Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała,

  visitbielsko.pl

  Potyczki językowe ostatkowo-karnawałowe

  KB Filia Komorowice oraz Radio Katolickie Anioł Beskidów zapraszają dzieci do udziału w konkursie ortograficznym. Dyktando odbędzie się w siedzibie radia przy ul. Św. Jana Chrzciciela 14. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej KB oraz w siedzibie Filii Komorowice 13 February 2018 o godz. 10.00 Filia Książnicy Beskidzkiej w Komorowicach ul. Olimpijska 16, Bielsko-Biała

  visitbielsko.pl

  Urszuli Szostak: malarstwo

  1 February 2018 o godz. Filia Książnicy Beskidzkiej na os. Słonecznym ul. Reja 18, 43-30 Bielsko-Biała


Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt