1

  Welcome to the Beskids

    The Beskid Mountain Range is the longest mountain range in Poland, although it is not continuous. It extends over 600km along the Slovakian and Czech borders. The combination of high and low elevations creates a diverse landscape which offers spectacular, lush scenery, and is the area’s source of uniqueness. The breathtaking views, magnificent historical sites in nearby villages and towns, as well as accessibility, make the Beskids a perfect (...)

  Czytaj dalej>>

  2

  Herzlich willkommen in Beskiden

    Die Beskiden sind der längeste Gebirgszug in Polen. Sie erstrecken sich über 600 km entlang der Slowakei- und teilweise auch Tschechiengrenze, sie bilden keine einheitliche Gebirgskette. Die Geländeerhebungen und Senkungen verursachen eine große Landschaftsdifferenzierung und sind gleichzeitig die Quelle ihres Reichtums und ihrer Einzigartigkeit. Man muss niemanden zur Beskidenwanderung ermuntern. Sowohl ihre Farbenpracht, (...)

  Czytaj dalej>>

  LV3

  Vítejte v Beskydech

    Beskydy jsou nejdelší pohoří nacházející se v Polsku. Táhnou se více než 600 kilometrů podél hranice se Slovenskem a částečně také s Českem. Nejsou jednotvárným pohořím. Prolákliny a výšiny vytváří členitost krajiny a jsou zároveň zdrojem jejich bohatsví a jedinečnosti. Na výlet do Beskyd (...)

  Czytaj dalej>>

  Wielka Racza

  Вітаємо у Бескидах

    Бескиди – це найдовший гірський хребет, розташований на території Польщі. Простягаючись довжиною понад 600 кілометрів вздовж кордону зі Словаччиною і частково Чехією, він не творить однорідного гірського хребта. Низини та височини цієї території (...)

  Czytaj dalej>>


Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt