kalejdoskop

  Fundacja Kultury „Kalejdoskop”

  Fundacja Kultury „Kalejdoskop” powstała w kwietniu 2012 roku w Bielsku-Białej.   Główne cele działania to: upowszechnianie kultury i sztuki, poprzez prowadzenie edukacji artystycznej i kulturalnej, organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych, warsztatów i ciekawych spotkań, aktywizowanie i inspirowanie lokalnej społeczności do działania i uczestnictwa w (...)

  Czytaj dalej>>

  logo i foto

  Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów

  ) Nasze Stowarzyszenie powstało w roku 2004. Zajmuje się promowaniem oraz rozwojem turystyki i infrastruktury rowerowej. Oficjalnie działamy od roku 2005. Członkowie Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów działają w trzech sekcjach turystyczna, sportowa, MTB. Organizujemy od kwietnia do października, w każdą niedzielę wycieczki rowerowe. W zimową porę wspólnie wędrujemy po Beskidach, jeździmy na (...)

  Czytaj dalej>>

  Dębowiec_rycina

  Schronisko Dębowiec

  Schronisko Dębowiec, od 2002 roku prowadzone przez rodzinę Kucharskich, położone jest na polanie pod Dębowcem w Beskidzie Śląskim na wysokości 526 m n.p.m. Pod koniec XIX wieku wzniesiono tu modrzewiową gajówkę, którą w 1895 r. przejęło niemieckie towarzystwo turystyczne Beskidenverein z Bielska. Obiekt służył początkowo jako gospoda, a następnie zaczął pełnić funkcję schroniska dysponującego niewielką bazą noclegową. Ze (...)

  Czytaj dalej>>

  Warsztaty QUESTING

  12-13 grudnia 2012 r. zostały przeprowadzone warsztaty dla członków Turystycznej Inicjatywy Klastrowej Miasta Bielska-Białej dot. questingu czyli odkrywania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na zasadzie turystyki z zagadkami. To metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych (...)

  Czytaj dalej>>


Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt