Wojtek Kukuczka: Śląsk – obrazy nieuchwycone

Pokaz zdjęć Wojtka Kukuczki tematycznie związanych ze Śląskiem, niezwykle ciekawych pod względem fotograficznego zapisu.
– Staram się nie wykraczać poza klasyczny kanon śląskiej fotografii. Można powiedzieć, że ujęcia są wręcz typowe. Chciałem, aby cała ich odmienność i wyraz zostały zawarte w ruchu, materii dla klasycznej fotografii niedostępnej. Punktem wyjścia jest fotograficzny zapis, jednak nie w kontekście rezultatu, ale procesu. Moment ekspozycji, a więc czas pomiędzy otwarciem i zamknięciem migawki. Jest on rejestrowany z pomocą techniki własnej, którą nazywam fotografią ciągłą. Oscyluje ona na pograniczu fotografii i filmu, pozwalając na rejestrację momentu stwarzania fotograficznego obrazu – mówi Wojtek Kukuczka.
Wojtek Kukuczka (rocznik 1984) ukończył studia na wydziale Fotografii i Multimediów w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2009). Uczestnik ponad 50 wystaw fotograficznych, w tym 16 indywidualnych, laureat nagrody za najlepszy film polski na Przeglądzie Filmów Górskich w Lądku Zdroju (2010). Jest założycielem Galerii Negatyw w Katowicach i prezesem Fundacji Wielki Człowiek, zainicjowanej przez rodzinę wybitnego polskiego himalaisty, Jerzego Kukuczki – ojca artysty. 

29 August 2017 o godz. 18.00
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 338125861, 338124119, e-mail: info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl
galeria czynna codziennie w godz. od 10.00 do 18.00
na wystawy wstęp wolny
mail: info@galeriabielska.plwww.galeriabielska.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt