Wiesia Hołyńska: W stronę Wojtkiewicza

Historyk sztuki. Zajmuje się fotografią, scenografią, aranżacją wystaw innych artystów i arteterapią. Tworzy interdyscyplinarne projekty artystyczne. Inicjatorka prelekcji, wykładów, koncertów, wystaw i zajęć integracyjnych. Społecznik. Uhonorowana nagrodą Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w rozwijaniu współpracy pomiędzy miastami – Racibórz i Opava oraz nagrodą w kategorii interdyscyplinarnej sztuki filmowej Soziales Europa w 5. międzynarodowym konkursie Künstler entdecken Europa w Leverkusen w 2012 r. Laureatka konkursu fotograficznego Muzeum Narodowego we Wrocławiu Niebieska flasza w 2016 r.

2 February 2018 o godz. 18.00
Galeria Fotografii B & B
ul. 1 Maja 12, 43-30 Bielsko-Biała

mail: office.fcf@gmail.comfundacja-centrum-fotografii.org
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt