Warsztaty uwielbienia

6-8 października – warsztaty w DK w Lipniku,
7 października o godz. 19.00 – gospel jam session w Klubokawiarni Aquarium,
8 października – Dzień Papieski, o godz. 17.00 msza, o godz. 18.00 koncert uwielbienia w kościele św. M. Kolbego w Aleksandrowicach.
Warsztaty poprowadzi Zuzanna Pradela.
szczegóły na stronie www.w arsztatyuwielbienia.pl
www.diecezja.bielsko.pl

6 October 2017 o godz. 9.00 i 15.00
7 October 2017 o godz. 8.00, 19.00
8 October 2017 o godz. 8.00, 18.00
Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej
ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 338190600

diecezja.bielsko.pl/strona/kuria
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt