Wakacje sprzed 100 laty

 

„Kto pieniążki ma, ten jedzie do Wieliczki, a kto pieniążków nie ma, ten palcem do solniczki” śpiewano w jednej z piosenek turystycznych, ukazując twarde realia ekonomiczne, które warunkowały (i warunkują) to, gdzie i jak wypoczywamy. Nasi przodkowie ponad sto lat temu przede wszystkim chodzili po górach. Liczne schroniska i szlaki turystyczne, z których korzystamy również dzisiaj, są niemymi świadkami tamtych czasów. Niemniej gdy tylko robiło się cieplej, mieszkańcy szukali ochłody w wodzie.

Do wyboru mieli pobliskie rzeki lub też dumę Cygańskiego Lasu czyli kąpielisko, które na mapie, sporządzonej przez kartografa Franci­szka Swobodę  widnieje już w 1861 roku. Zaznaczono je obok leśniczówki, w drodze na Kozią Górę, pod oryginalnie dzisiaj brzmiącą nazwą – „Natryski”. Tuż obok zbiornika znaj­dowała się drewniana szatnia i prysznice. Obiekt ten nie był zbyt duży. Dlatego też wszyscy z wielką radością powitali nowy basen urządzony przez rodzinę Feldmanów i Bernarda Blocha. Basen został ulokowany w centrum Cygańskiego Lasu. Dzisiaj w tym miejscu są korty tenisowe.

Był to obiekt jak na tamte czasy bardzo nowoczesny. Posiadał drewnianą zabudowę, a murowana z cegły niecka basenu miała wymiary 10 x 25 metrów. Wodę do basenu pompowano kanałem przekopanym wcześniej na potrzeby mikuszowickiego tartaku. W rozporządzeniu Rady Miejskiej z 8 maja 1884 roku czytamy: Zbudowanie publicznego kąpieliska o pełnym wyposażeniu w Cygańskim Lesie, z inicjatywy pana dyrektora Szkoły Realnej Ambrożego i dr. Bauma, jak najbardziej popiera [Rada Miejska] i wyraża zgodę na pobieranie wody z kanału prowadzącego do miejskiego tartaku.

Bogatsi mieszkańcy Bielska i Białej, kiedy tylko mogli jechali do „wód”, czyli obiektów sanatoryjnych. Warto przypomnieć, że za czasów c.k Austrii nasi pradziadowie jechali ze swymi żonami nie nad Bałtyk, lecz nad Adriatyk. Ówczesna prasa bulwarowa pełna była rad stylistów dla pań, które w sezonie letnim opuszczały miasta i udawały się na wypoczynek. I tak w Nowościach Ilustrowanych z roku 1912 przeczytać możemy: Otóż zauważyć muszę, że obecna moda zniosła dotychczasowe kostiumy spódniczkowe, w ogóle z materiałów. Sport pływacki, który w tej dziedzinie nadaje ton modzie, doszedł do przekonania, że najlepszym i najelegantszym kostyumem kąpielowym jest trykot, ciemny lub czarny. To też obecnie nad brzegami morza zaczynają znikać owe kostyumiki płócienne lub jedwabne różnokolorowe, a natomiast panie występują w trykotach. Do poruszania się w wodzie są one bardzo wygodne, ale za to wymagają…bardzo zgrabnej figury.

 

1

2

3
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt