U sąsiadów: Warsztaty OFKA – promocja ekonomii społecznej

12.00-13.30 warsztaty rodzinne Mini ogródek z OFKĄ
Uczestnicy warsztatów zapoznają sią z propagowanym trendem miejskiego ogrodnictwa (urban gardening). Będą mieli okazję wykonać samodzielnie ekodoniczkę i zasadzić roślinkę, która być może będzie pierwszym elementem ich domowego miniogródka. Wiek uczestników bez ograniczeń.

14.00-16.30 warsztaty dla dzieci Czary mary z masy solnej
Uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie wykonać prace z masy solnej według własnego pomysłu pod okiem, młodsi uczestnicy skorzystają z wcześniej przygotowanych elementów, które będą mogli własnoręcznie ozdobić. Wiek uczestników 4-14 lat

12.00-17.00 stoisko z:
– broszurami dotyczącymi ekonomii społecznej (dostarczone przez OWES),
– kolorowymi balonami z logo UE i OWES (zaprojektowane, zamówione przez Spółdzielnię),
– ulotkami informacyjno/reklamowymi działających podmiotów ES z terenu Cieszyna i okolicy (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych).

10 June 2017 o godz. 12.00
Spółdzielnia Socjalna OFKA
ul. Zamkowa 3c, 43-400 Cieszyn
tel: 732994453, 732994452
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt