U sąsiadów: Polskie Kręgi sztuki w Chinach

Od 2010 co roku przedstawiamy naszej publiczności kolejne edycje Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości Kręgi Sztuki. Gościliśmy z naszymi festiwalowymi wydarzeniami w Polsce, w Czechach i na Węgrzech. W roku ubiegłym I edycję Festiwalu przedstawiliśmy publiczności chińskiej. W Pekinie, Szanghaju, Yangzhou, Datongu, Wuqiangu i Tianjinie miały miejsce artystyczne wydarzenia I edycji Polskich Kręgów Sztuki w Chinach, które odbyły w dniach 14 października – 4 listopada 2016 roku. Ideą Festiwalu jest szeroka promocja Polski w Państwie Środka. Poprzez polską kulturę i sztukę chcemy wzbudzić zainteresowanie naszym krajem. Impulsem do zacieśnienia współpracy jest program Jedwabny Szlak 2.0 , część wielkiego projektu geopolitycznego zwanego Nowym Jedwabnym Szlakiem lub koncepcją Jednego pasa, jednej drogi. Polska jest jednym z kluczowych partnerów Chin w tym projekcie.
Tytułowe kręgi sztuki są symbolem przenikania się różnych dziedzin sztuki, które były prezentowane podczas Festiwalu: plastyki, muzyki oraz filmu. Zaproszeni przez nas artyści są wybitnymi przedstawicielami każdej z nich. Podczas Festiwalu zaprezentowaliśmy dwie wystawy plakatu: To see – ukazującą współczesny plakat polski oraz To hear – prezentującą plakaty związane z twórczością Fryderyka Chopina. Kuratorem obu wystaw była Maria Kurpik, wybitna historyk plakatu i konserwator zabytków. Kuratorka wielu wystaw plakatu w Polsce i na świecie oraz członek międzynarodowych jury na światowych konkursach z zakresu sztuki plakatu. Autorka katalogów wystaw, książek i albumów poświęconych sztuce plakatu. W 2013 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz popularyzacji polskiej sztuki oraz ochrony zabytków.
Uwadze Marii Kurpik zawdzięczamy wybór wystawy, która Państwo możecie oglądać. Znajdują się tu prace znanych i uznanych twórców plakatu, jak Tomasz Bogusławski, Marian Oslislo, Sebastian Kubica, Ryszard Kajzer, a także prace młodych twórców ze Studia Poważnego oraz ze studia Syfon. Wystawa znalazła wielkie uznanie w Chinach. Prof. Xiao Yong z Centralnej Akademii Sztuk Pięknych w Pekinie stwierdził w wywiadzie dla mediów: Ta wystawa powinna objechać całe Chiny. Dla mnie jest to najkrótsza i najpiękniejsza recenzja.
Chciałem podziękować pani Marii Kurpik, kurator wystawy, i oczywiście twórcom plakatów. Dziękuję także dyrektorowi Muzeum Historii Katowic panu Jackowi Sieblowi i Działowi Grafiki im. Pawła Stellera MHK z panią Ewą Liszką na czele za możliwość prezentowania ekspozycji przygotowywanych w ramach naszego Festiwalu w przestrzeniach wystawienniczych Muzeum Historii Katowic.
Wojciech Majewski
dyrektor Festiwalu Kręgi Sztuki

6 June 2017 o godz. 17.00
Cena: wg cennika
Muzeum Historii Katowic
ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
tel: 322561810

mail: mhk@mhk.katowice.plwww.mhk.katowice.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt