U sąsiadów: Kolędujmy, przyśpiewujmy – 8.Andrychowska Wigilia

Kolędujmy, przyśpiewujmy – 8.Andrychowska Wigilia
17 grudnia w godz. 16.00-19.00 w Pałacu Bobrowskich odbędzie się świąteczne spotkanie mieszkańców gminy Andrychów, dzielenie się opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd oraz degustacja tradycyjnych potraw świątecznych przygotowanych przez lokalnych restauratorów.
W programie:
– życzenia wigilijne burmistrza Andrychowa dla wszystkich mieszkańców gminy
– tradycyjne przekazanie światełka betlejemskiego przez harcerzy,
– otwarcie wystawy szopek inspirowanych tradycją i sztuką ludową pt. Polskie stoły wigilijne autorstwa Marka Grabowskiego
– wspólne kolędowanie z przedszkolakami z Przedszkola nr 5 w Andrychowie oraz z Ludowym Zespołem Pieśni i tańca Andrychów
– koncert Leny Czechowicz
– koncert Duo Linea

organizatorzy:
– Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
– Klub Stu przy Andrychowskim Klubie Sportowym Beskid.

17 December 2017 o godz. 16.00
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
tel: 338752628

mail: biuro@kultura.andrychów.plwww.kultura.andrychow.eu
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt