U sąsiadów: Dzień wolnej sztuki

Tegoroczna edycja Dnia wolnej sztuki, w Muzeum Zamkowym w Pszczynie koncentrować się będzie wokół ciekawego fragmentu historii pszczyńskiego zamku,kiedy to Ziemią Pszczyńską w latach 1765-1847, władała saksońska rodzina książąt Anhalt-Köthen-Pless.
Chcesz dowiedzieć się co kryje szafa księżnej Luizy Ferdynandy Anhalt-Köthen-Pless?
Jaką tajemnicę skrywał gobelin z I poł. XVII wieku?
Co to jest szabeltas? Zobaczyć oryginalne zapiski z przed 240 lat?
Muzeum zaprasza już w sobotę, 21 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00
Eksponaty, o których będzie rozmawa:
1. Pokrywa szabletasa Fryderyka Erdmanna Anhalt-Köthen-Pless
2. Gobelin brukselski I poł. XVII wieku
3. Szafa księżnej Luizy Ferdynandy Anhalt-Köthen-Pless
4. Portret Fryderyka Erdmanna Anhalt-Köthen-Pless
5. Pamiętnik Luizy Ferdynandy Anhalt-Köthen-Pless oraz pamiętniki Ludwika Anhalt-Köthen-Pless
Więcej informacji: www.zamek-pszczyna.pl/aktualn…/…/Dzien-Wolnej-Sztuki/idn:476 www.dzienwolnejsztuki.pl

21 April 2018 o godz. 12.00
Cena: 1 zł
Muzeum Zamkowe w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna
tel: 322103037

mail: kancelaria@zamek-pszczyna.plwww.zamek-pszczyna.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt