TyDzień Tańca: zabawa

29 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tańca. W Bielsku-Białej dzień ten, organizowany po raz jedenasty, wzbogacany jest wydarzeniami realizowanymi w projekcie TyDzień Tańca, wszechstronnie promującym sztukę baletu, jednoczącym wokół idei tańca artystów wielu dyscyplin, a także samych bielszczan. Tegoroczna edycja skupiona jest wokół pojęcia zabawy. W programie:
11.00 – wprowadzenie do wydarzenia TyDzień Tańca
11.15 – zajęcia ruchowe dla dzieci z rodzicami
11.30–12.00 – Jestem – zajęcia plastyczne z komiksu (dla dzieci z rodzicami)
12.15–12.45 – wykłady z wiedzy o tańcu dla dzieci m.in. o tańcu religijnym, rytualnym, dynastycznym, świeckim z Indii, Chin, Egiptu, Grecji i Rzymu.
13.00–14.00 – bajki animowane do muzyki klasycznej (dzieci i dorośli)
14.00–16.45 – przerwa obiadowa
16.45 – ciekawostki ze świata tańca
17.00 – koncert fortepianowy Marka Kąkola (F. Chopin, L. van Beethoven, F. Liszt)
18.00 – wykład z wiedzy o balecie
19.00 – Jak odczytać spektakl baletowy? – projekcja i wykład
Od 2008 roku TyDzień Tańca organizowany jest przez Studio Tańca Entrée. Pomysłodawczynią i organizatorką wydarzeń jest Aleksandra Skowrońska, tancerka i założycielka Studia Tańca Entrée.

29 April 2018 o godz. 11.00
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 338125861, 338124119, e-mail: info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl
galeria czynna codziennie w godz. od 10.00 do 18.00
mail: info@galeriabielska.plwww.galeriabielska.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt