Twoja firma – twój sukces! Spotkania informacyjne w ramach projektu

Urząd Miejski w Bielsku-Białej wraz z parterami: Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczął realizację projektu pn. Twoja firma – Twój sukces!”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 
Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bielska-Białej, którzy są osobami niepełnosprawnymi (powyżej 30. roku życia) lub osobami powyżej 50. roku życia. 
W ramach projektu uczestnicy otrzymają:
bezpłatne szkolenie,
bezpłatne doradztwo przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej,
bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 24.114,00 zł,
wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2.000,00 zł miesięcznie.
Więcej informacji o projekcie można uzyskać:
w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6, pok. 225, tel. 33 49 71 492
Formularz rekrutacyjny można składać do 30 kwietnia.

5 April 2018 o godz. 15.00
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 334971493

www.um.bielsko.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt