Tomasz Rak: Maramuresz

Tomek Rak jest jednym z najbardziej aktywnych i rozpoznawalnych artystów w naszym regionie. Jego niezwykle twórcze i osobiste podejście do fotografii, stawia go pośród najwybitniejszych osobistości świata kultury w Bielsku-Białej.
Od przeszło piętnastu lat należy do wyjątkowo aktywnych członków Okręgu Górskiego
Związku Polskich Artystów Fotografików, uczestnicząc w działaniach artystycznych
i organizacyjnych Okręgu a także sympozjach, plenerach czy wystawach , a za swą działalność zdobył liczne laury na wystawach w kraju i za granicą.
 Tomasz Rak w swej twórczości głównie zajmuje się dokumentem i fotografią społeczną, chociaż nie stroni również od pejzażu, w którym utrwala odchodzące w przeszłość elementy krajobrazu.
Taki właśnie charakter ma prezentowana w Galerii B&B najnowsza wystawa artysty, w której ukazuje nam siermiężny świat rumuńskiej prowincji Maramuresz. Przed oczyma mamy,        jak gdyby żywcem przeniesione klimaty z połowy ubiegłego wieku, odnosimy wręcz wrażenie, że czas się tam zatrzymał.
Jest to swoisty dokument czasu i miejsca i mimo, że w indywidualny sposób autor komentuje tą rzeczywistość, pokazując w kadrach elementy brzydoty, walących się domów, destrukcji środowiska czy starych ludzi, widzimy nie służy to epatowaniu widza lecz jest swoistym uwiarygodnieniem przekazu ze wszystkimi rzeczywistymi aspektami bytu.
Szczerość wypowiedzi autorskiej dopełnia czarno – biała,  surowa forma prezentowanych na wystawie prac.
 Są w tej ekspozycji także zdjęcia, na których widać ciepło, uśmiech i radość fotografowanych postaci, co świadczy dobitnie o bliskiej relacji autora z miejscowymi ludźmi,                           a w konsekwencji nadaje pracom Tomka Raka głęboko humanistycznego wymiaru.
 Zapewne niebawem takie sceny będziemy mogli oglądać tylko w skansenach i muzeach regionalnych, tym bardziej zachęcam wszystkich do zobaczenia tej wystawy – wystawy, która jest swoistą pieśnią o przemijaniu. 
Zbyszek Podsiadło
Bielsko-Biała, luty 2018.

2 March 2018 o godz. 18.00
Galeria Fotografii B & B
ul. 1 Maja 12, 43-30 Bielsko-Biała

mail: office.fcf@gmail.comfundacja-centrum-fotografii.org
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt