Tajemnice pewnego potoku

 

Modernizacja ul. Stojałowskiego w Bielsku-Białej wchodzi w ostatni etap realizacji. Płynąca pod ulicą Niwka przykryta została nową nawierzchnią po której już poruszają się samochody, a robotnikom pozostały tylko prace wykończeniowe. Miłośników historii naszego miasta zaciekawi pewnie fakt, że przy okazji remontu dokonano ciekawego odkrycia archeologicznego. Dokonując wykopów potrzebnych do usadzenia separatorów, przez które do rzeki uchodzi deszczówka, na głębokości około 2,5 metra – w rejonie budynku nr 10, gdzie Niwka wpada do rzeki Białej – natrafiono na pozostałości starych murów.

Ze wstępnych informacji wynika, że mamy do czynienia z dwoma budowlami. Starsza, posadowiona nieco głębiej, pochodzi najprawdopodobniej z XVII lub XVIII wieku. Wzniesiono ją z płyt wapiennych na zaprawie wapiennej z budulca jaki był dostępny w pobliskich kamieniołomach. Młodszy fragment jest natomiast datowany na wiek XIX, a wykonano go z piaskowca. Fragmenty odkrytych murów mają ok. 5 m długości i delikatnie zachodzą na siebie. Na razie nie ustalono ich przeznaczenia. Ze względu na usytuowanie można jednak przypuszczać, że stanowiły one ściany piwnic budynków lub wyznaczały dawne koryto rzeki.

Niwka płynęła sobie z wolna jeszcze na początku XX wieku, a po obu jej stronach znajdowała się zabudowa mieszkalna, chodniki i poręcze zabezpieczające przed wpadnięciem w jej nurty. Z czasem od granicy z Bielskiem była ona sukcesywnie zakrywana. Bardzo duży odcinek Niwki zasklepiono w 1913 roku, aby zapewnić wygodny dojazd do kina miejskiego, które wybudowano obok ratusza. Wtedy to za sumę ponad 8 tysięcy koron wybudowano tzw. ogrody które szczelnie zakryły rzekę.  Ostatni fragment potoku (w rejonie kościoła Opatrzności Bożej w Białej) zasklepiono we wrześniu 1964 roku, o czym tak informowała ówczesna prasa:

Powoli rysuje się nowa arteria komunikacyjna śródmieścia – ul. Koniewa, która po przebudowie i rozbudowie znacznie poprawi warunki ruchu kłowego w centrum miasta. Od wielu już miesięcy bielszczanie z dużym zainteresowaniem śledzą  przebieg prac rekonstrukcyjnych na mostku przez Niwkę a także sposób przykrywania potoku na odcinku od ul. Bohaterów Stalingradu do placu Kościelnego w Białej. Ul. Bohaterów Stalingradu jest już od dłuższego czasu zamknięta od strony pl. Wojska Polskiego z powodu przebudowy mostku na potoku Niwka […]. Obecnie prowadzona przebudowa ul. Koniewa wraz z nakryciem potoku Niwka od ul. Bohaterów Stalingradu po plac Kościelny i wiążące się z ta sprawą inne uboczne inwestycje komunikacyjne pozwolą w przyszłości całkowicie zlikwidować obecny komunikacyjny węzeł gordyjski śródmieścia. Po zakończeniu prac konstrukcyjnych, bowiem nośność przykrycia ul. Koniewa dostosowana będzie do ogólnie wymaganych dla transportu towarowego. Będzie tu można zaprowadzić ruch jedno kierunkowy a także ul. Dzierżyńskiego na najbardziej newralgicznym odcinku samym śródmieściu będzie jednokierunkowa. Wjazd w ul. Koniewa będzie prowadzić z mostu na ul. Dzierżyńskiego w prawo poprzez obecnie istniejący skwer. Stare wybudowane przed 60 laty nakrycie potoku od rzeki Białej po ul. Bohaterów Stalingradu, musi być zastąpione nowym, gdyż obecnie dopuszczalne obciążenie wynosi zaledwie 2 tony. Plan robót w tym rejonie przewiduje również budowę bulwarów, które będą służyły pieszym i staną się prawdziwą ozdobą miasta […].

 

(Bielsko-Biała, pażdziernik 2017)

 

1

2

3

4

 
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt