Straconka – Hańderkula – Magurka schronisko PTTK

 

Znaki: zielone, długość trasy: 6 km, czas przejścia: 1,5 godziny.

Niezwykle urokliwa trasa prowadząca na szczyt Magurki Wilkowickiej. Satysfakcjonująca dla wszystkich, niezależnie od wieku.

 

(0.00↑1.30) Straconka Kościół.

Do centrum Straconki dojeżdżamy autobusem MZK linii nr 11 ( przystanek Górska Kościół). Szlak rozpoczyna się niedaleko  XIX wiecznego kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia wybudowanego w latach 1872-75, warto zobaczyć znajdujące się wewnątrz zabytki m.in. gotycką rzeźbę Maryi z Dzieciątkiem z przełomu XV i XVI wieku. Idziemy początkowo wspólnie ze znakami czerwonymi na Hrobaczą Łąkę i żółtymi na Magurkę przez Łysą Górę, znaki czerwone odbijają zaraz w lewo, a żółte po kilkuset metrach skręcają w ulicę Małej Straconki. Znaki zielone wiodą wzdłuż ulicy Górskiej lewą stroną potoku Straconka, wkrótce przechodzimy przez mostek na potoku i po kilkuset metrach dochodzimy do kolejnego przystanku MZK i znajdującego się ponad nim Źródełka Walczoka. Nazwa źródła pochodzi od nazwiska właściciela firmy budowlanej z Bielska, architekta kościoła w Straconce i właściciela jednego z tutejszych kamieniołomów.

Za stojącym tuż przy ulicy domem skręcamy w prawo. Podchodzimy teraz dosyć mozolnie aczkolwiek bardzo krótko, na dodatek towarzyszą nam ładne widoki na dolinę potoku Straconka, a także na Łysą Górę i przełęcz Siodło. Pod lasem skręcamy ostro w lewo, idziemy wznosząc się łagodnie wygodną ścieżką przez jaworowy las, z lewej poniżej szlaku widoczna szosa do Międzybrodzia, a ponad nią stoki Czupla i Gaików. Po kilku minutach marszu przecinamy szosę, idziemy nadal powoli nabierającą wysokości urokliwą dróżką, dookoła nas bukowo jaworowy las, w nim uwagę zwracają okazałe czereśnie ptasie. Po niedługim czasie dochodzimy do zabudowań osiedla Hańderkula. Urokliwe to miejsce, u naszych stóp serpentynami wspinająca się szosa, przed nami Czupel, Gaiki i Groniczki, łatwo zlokalizujemy przełęcz Przegibek. Miejsce zachęca do odpoczynku i zadumy. Tabliczka informuje nas, że na Magurkę dojdziemy w 45 minut. Ostatni już raz przecinamy szosę do Międzybrodzia, po lewej zaraz przy drodze Wyłączony Drzewostan Nasienny. Wznosimy się teraz trochę bardziej stromo, drogę przecina bystry potok, minąwszy go idziemy nieco łagodniej, mając okazję radować oczy widokiem doliny Małej Straconki oraz szczytów Beskidu Śląskiego widocznych za Łysą Górą. Szlak prowadzi teraz na południe. Z lewej strony dochodzi leśna droga prowadząca na Przegibek, na skrzyżowaniu okazję do odpoczynku stwarzają stojące tu stół i ławeczki. Uważajmy teraz na znaki, orientację ułatwiają słupy dawnej linii telefonicznej, wzdłuż których prowadzi trasa. Drogę przecina teraz szlak czerwony z Mikuszowic przez Łysą, my idziemy prosto, podchodząc szeroką aleją, a po niedługim czasie z lewej strony dochodzą do nas znaki niebieskie z Przegibka (stąd do schroniska 15 minut).  Na kolejnym skrzyżowaniu dołączają do nas znaki żółte ze Straconki i czerwone z Mikuszowic Krakowskich, wspólnie z nimi w 5 minut dochodzimy do schroniska PTTK na Magurce.

 

(1.00 ↑0.00) Magurka schronisko PTTK ( 909 m n.p.m.).

W pobliżu schroniska otwarto w ostatnich latach trasę narciarstwa biegowego. Warto powędrować także czarnym szlakiem zbójnika Rogacza do Wilkowic 3 godziny. Z Magurki możemy pójść szlakiem niebieskim do Lipnika lub Czernichowa, czerwonym do Mikuszowic, żółtym do Międzybrodzia lub Straconki, zielonym do Wilkowic lub Straconki.

 

obraz12

 
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt