Spotkanie poetyckie: Przynajmniej jeden raj

Prezentacja dwujęzycznego polsko-hebrajskiego tomu wierszy Bożeny Boba-Dyga w tłumaczeniu Brahy (Bronki) Rosenfeld z udziałem autorki i tłumaczki. Oprawa muzyczna – Quasi una fantasia (Bożena Boba-Dyga – głos, Maciej Zimka – akordeon). W repertuarze duetu autorskie utwory do wierszy polskich poetów o tematyce żydowskiej, tradycyjne utwory jidysz i improwizacje do partytur graficznych.

28 May 2018 o godz. 18.00
Klubokawiarnia Aquarium
Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała,




Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt