Sentymentalny spacer po Białej

 

W oczekiwaniu na słońce i pierwsze wiosenne spacery proponujemy Państwu sentymentalny powrót do Białej sprzed 50 laty. Spacer rozpoczniemy na tzw. „krzywym mostku” nad rzeką Białą. Za jej plecami pani z dzieckiem widać starą fabrykę Vogta, która wtedy była Zakładem Przemysłu Wełnianego im. Józefa Magi, a obecnie mieszczą się tam wydziały Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 

1

 

Głównym gmachem na pl. Ratuszowym jest budynek bialskiego ratusza, który wzniesiony został w 1897 roku. W przeszłości – oprócz magistratu – w budynku mieściła się również Miejska Kasa Oszczędności, a z okienek w tzw. przyziemiu na świat zza krat spoglądali drobni złodzieje i awanturnicy, którzy w areszcie miejskim czekali aż sąd zadecyduje o ich dalszym losie.

 

2

 

Najważniejszym elementem fotografii nr 3 jest widoczny tylko częściowo (po lewej stronie) budynek kina miejskiego, które po drugiej wojnie światowej znane było jako Kino „Wanda”. Budynek wzniesiono w 1913 roku, a sala kinowa mogła pomieścić 526 osoby. Niestety w latach 60-tych XX wieku kino poddawane było nieustannym remontom, co sprawiało, że tylko z rzadka można było obejrzeć w nim film. A tak o tym przeciągającym się remoncie pisała lokalna prasa 14 stycznia 1964:  Remont stulecia. Kiedy otworzą się podwoje kina „Wanda”? Dwa lata temu w styczniu 1962 roku rozpoczęto remont kina „Wanda”. Ekipa robocza pracował dwa dni – wyburzono kilka ścianek wewnętrznych. Miejscowe władze budowlane wstrzymały prace, gdyż inwestor i wykonawca nie posiadali odpowiednich zezwoleń. […] Przedstawiciel WZK stwierdził, że o ile w końcu kwietnia będzie można rozpocząć roboty, istnieje możliwość zakończenia remontu do początku przyszłego roku […]. 

 

3

 

Kierując się w stronę kościoła Opatrzności Bożej mijamy po lewej stronie kamienicę, w której działał ks. Stanisław Stojałowski oraz… czy ktoś wie co dzisiaj mieści się w niepozornym narożnym budynku, w którym w latach 60 znajdował się sklep z artykułami spożywczymi?

 

4

5

 

Plac Opatrzności Bożej nie uległ większym zmianom od lat 60, natomiast po przeciwległej stronie ul. Żywieckiej zmieniło się wiele. Pamiętają Państwo jeszcze plac targowy i często ustawianą tamże karuzelę?

 

6

7

Fotografie ze zbiorów Jacka Kachla. 
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt