Siodełko pod Równią – Kozia Góra schronisko Stefanka

obraz2

Znaki: niebieskie

Długość trasy: 1,5 km

Czas przejścia: 30 minut

Szlak łącznikowy stanowiący bardzo łatwe i obfitujące w miejsca widokowe dojście do schroniska na Koziej Górze i dalej do szlaku żółtego wiodącego z Mikuszowic na Błatnią przez Kołowrót, Szyndzielnię i Klimczok.

Z trasy rozciągają się niesamowite widoki na Bielsko-Białą. Ponad miastem świetnie widoczne są szczyty Beskidu Małego. Widzimy kolejno od lewej Gaiki, Łysą Górę, za przełęczą Siodło przełęcz Przegibek, potem kolejno Sokołówkę, Rogacz, Magurkę i Czupel.

Na polanie obok schroniska znajdują się liczne ławeczki, jest także mały plac zabaw dla dzieci, tzw. Kozia Chata.
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt