Senioralia

Marszałek Województwa Śląskiego oraz Prezydent Miasta Bielska-Białej zapraszają na Senioralia, które odbędą się 7 lipca w godz. 10.00-15.00 w Bielskim Centrum Kultury oraz w parku Słowackiego. Podczas imprezy osoby starsze będą mogły – skorzystać z konsultacji lekarzy specjalistów i dietetyka, badań profilaktycznych, pozyskać informacje na temat zdrowego stylu życia oraz uczestniczyć w zajęciach ruchowych oraz warsztatach rękodzieła. Osoby, które przyjdą z dziećmi, będą mogły przekazać je pod opiekę w specjalnie do tego celu utworzonej Strefie Malucha. Na uczestników czekają także atrakcje kulturalne i mały catering. 

7 July 2017 o godz. 10.00
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

www.um.bielsko.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt