prof. Stanisław Obirek: Bracia Polscy i ich wkład w europejskie Oświecenie

20 kwietnia o godz. 10.30 w audytorium L120 (kampus ATH, ul. Willowa 2) w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego odbędzie się wykład prof. dr. hab. Stanisława Obirka, pracownika Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, nt. Bracia Polscy i ich wkład w europejskie Oświecenie. Rocznicowe rozważania (1658 wypędzenie z Polski).
Prof. Stanisław Obirek, niegdyś rektor Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie, redaktor naczelny czasopisma Życie Duchowe oraz założyciel Centrum Kultury i Dialogu przy Wyższej Szkole Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, jest znanym polskim teologiem, historykiem i antropologiem kulturowym. Jego liczne zainteresowania naukowe obejmują m.in. kwestię Holocaustu, dialog międzywyznaniowy oraz badanie roli, jaką we współczesnym społeczeństwie postnowoczesnym zajmuje religia. Prof. Obirek jest autorem wielu cennych publikacji, zasłynął też jako człowiek dialogu, autor rozmów z Zygmuntem Baumanem i prof. Janem Woleńskim. Spotkanie w ramach AFH ma charakter otwarty, po wykładzie będzie można zadać pytania prelegentowi. 

20 April 2018 o godz. 10.30
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała

www.ath.bielsko.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt