Pracownia Sztuk Pięknych w Regionalnej Knihovni w Karwinie

W ramach roku jubileuszowego Pracownia Sztuk Pięknych zaprasza na wernisaż wystawy malarskiej 29 listopada o godz. 17.00 do Regionalnej Knihovni w Karwinie.
Pracownię tworzy grupa pozytywnie zakręconych osób, pracujących w różnych zawodach. Od 15 lat co tydzień, we wtorki wieczorem grupa się spotyka w Spółdzielczym Centrum Kultury Best na os. Złote Łany, wyciąga sztalugi, blejtramy, farby i maluje.
Opiekę merytoryczną i artystyczną nad grupą sprawuje dr Krzysztof Dadak , wykładowca UŚ w Cieszynie. W 2013 r. był nominowany do Ikara Nagrody Prezydenta Miasta Bielska Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki. Jesteśmy laureatami licznych konkursów malarskich, bierzemy udział w ogólnopolskich plenerach i organizujemy wystawy.
Wystawa odbywa się pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie.
W Miesięczniku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej ZWROT ukazał się artykuł o wystawie.

http://zwrot.cz/2017/11/najlepsze-obrazy-bielskich-tworcow/

29 November 2017 o godz. 17.00
Spółdzielcze Centrum Kultury Best
ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 334990813, 334990833

mail: sckbest@gmail.comwww.sckbest.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt