Powietrze i inne rzeczy potrzebne nam do życia

Projekt Powietrze i inne rzeczy potrzebne nam do życia dotyczy relacji artysty do złożonej struktury świata materialnego, dostępnych nam wartości i rzeczy, które stają się śladem owej relacji.
– Wystawa Powietrze i inne rzeczy potrzebne nam do życia jest nie tylko pretekstem do ukazania ewolucji martwej natury jako gatunku w sztuce – począwszy od momentu malowania w akademii, poprzez charakterystykę warsztatu pracy malarza, jego codziennego otoczenia, stylu życia, aż do powstania obrazu kontemplatywnego – lecz także skonfrontowanie świata rzeczy z biologiczną wartością życia, z indywidualnym światem wartości, nie tylko tych materialnych.
Wybór artystów nie był łatwy, ponieważ wystaw o rzeczach brzydkich i ładnych, tych seryjnie produkowanych i tych ręcznie wytwarzanych, odbyło się już w ostatnim czasie kilkanaście. Czy ta obecna propozycja będzie inna? Zapewniam, że tak – mówi Jolanta Ciesielska, kuratorka wystawy.
W wystawie biorą udział: Andrzej Bembenek, Bettina Bereś, Aleksandra Gieraga, Magdalena Kazimierska, Bartosz Kokosiński, Anna Królikiewicz, Tomasz Kucharski, Julita Lipińska, Jarosław Modzelewski, Michał Moląg, Mariusz Olszewski, Mikołaj Sęczawa, Jerzy Truszkowski, Paweł Żak.
Kurator – Jolanta Ciesielska.

2 March 2018 o godz. 17.00
Cena: wg cennika
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 338125861, 338124119, e-mail: info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl
galeria czynna codziennie w godz. od 10.00 do 18.00
mail: info@galeriabielska.plwww.galeriabielska.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt