Piotr Borowicz: Pieśni

Kilka słów o wystawie z tekstu Zbyszka Podsiadło:
Tak się składa, że prezentowana w Galerii B&B, obszerna wystawa prac Piotra Borowicza, przypada w roku jego 60-tych urodzin a także w pewien sposób podsumowuje jego 40-letni dorobek twórczy. Jeżeli dodamy do tego fakt, że cały fotograficzny świat obchodzi również 70-rocznicę powstania ZPAF – to widzimy, że ze wszech miar zasługuje ona na miano wystawy jubileuszowej. Kanwą i inspiracją tej ekspozycji są piękne, osiemnastowieczne liryki Williama Blake’a, zatytułowane Pieśni niewinności i Pieśni doświadczenia, w których to poeta odnosząc się do tematyki biblijnej, porusza problemy uniwersalne: miłości i cierpienia, radości i doświadczenia. Blake ukazuje nam dwa przeciwstawne oblicza świata, jednak nie narzuca nam wyboru żadnego z nich i tutaj widzę podobieństwa do autorskiej postawy Piotra Borowicza.

2 June 2017 o godz. 18.00
Galeria Fotografii B & B
ul. 1 Maja 12, 43-30 Bielsko-Biała

mail: office.fcf@gmail.comfundacja-centrum-fotografii.org
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt