Perspektywa redakcji

Wystawa zdjęć młodych ludzi, która została przygotowana pod okiem Inez Baturo.
Przegląd fotografii autorstwa uczniów z Bielska-Białej i okolic tworzących magazyn redakcjaBB. Szeroka tematyka prac obejmuje m.in. relacje międzyludzkie, modę, portrety, pejzaż.
Fotografie powstały podczas warsztatów z Inez Baturo – artystką fotografikiem, pomysłodawczynią i organizatorką – do 2017 r. z Andrzejem Baturo (1940–2017) – międzynarodowego Foto Art Festivalu w Bielsku-Białej. Część autorów prezentowanych na wystawie zdjęć była wolontariuszami tegorocznego 7. FAF.
Autorzy zdjęć: Małgorzata Tomczak, Dominika Witos, Przemek Ornicz, Marcelina Klekocińska, Bogna Tupiec, Dagmara Mętel, Dawid Sternal, Kryspin Muras, Maciek Gałuszka, Sandra Szuta, Krystian Sekut, Paweł Plata i Filip Jakubiec.
Półrocznik redakcjaBB ukazuje się od 2014 r. Redakcja skupia młodzież z Bielska-Białej i okolic. Przy wsparciu mentorów, tworzą oni autorskie teksty, zdjęcia, grafiki i filmy, publikowane w magazynie i online. Grupa, licząca ponad 150 osób, organizuje także warsztaty, spotkania, debaty. 

10 January 2018 o godz. 17.00
redakcjaBB
ul. Krasińskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 698900450
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt