Paulina Poczęta: Drobne ranki, piękne zmierzchy

Artystka, mówiąca o sobie jestem dziwną kolekcjonerką zdarzeń i emocji, prezentuje na wystawie prace z ostatnich kilku lat: rysunki i kolaże rysunkowe z cyklów Odrobina człowieczeństwa i Ślady po bańkach oraz obiekty pt. Lekcja skarpet. Poprzez działania artystyczne Paulina Poczęta przywraca znalezionym przedmiotom ich wartość, nadaje im nowy sens. W pracach, opartych w dużej mierze na autoportrecie, porusza problem samotności człowieka, odwołuje się do tematyki pamięci i wspomnienia.
Paulina Poczęta (urodz. w 1980 roku) jest absolwentką cieszyńskiego Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; dyplom w 2005 roku; w 2013 r. otrzymała tytuł doktora sztuki. Zajmuje się rysunkiem, tworzeniem obiektów, grafiką i malarstwem. Jest autorką ponad dwudziestu wystawach indywidualnych; uczestniczką ok. stu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą; laureatką m.in. II Nagrody 8. Międzynarodowego Biennale Miniatury w Częstochowie (2014), I Nagrody 29. Ogólnopolskiej Wystawy Twórczości Pedagogów Plastyki oraz Nagrody specjalnej  XVIII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny – Zielona Góra 2016. Od niedawna mieszka w Bielsku-Białej.
wernisaż: 1 lutego, godz. 17.00

1 February 2018 o godz. 17.00
Cena: wg cennika
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 338125861, 338124119, e-mail: info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl
galeria czynna codziennie w godz. od 10.00 do 18.00
mail: info@galeriabielska.plwww.galeriabielska.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt