Jaskinia Żółtodzioba, czyli nowe odkrycie beskidzkich grotołazów

 

Bielsko-Biała jest miastem wyjątkowym. Jego głównym wyróżnikiem jest nie tylko piękno architektury, ale także, a może przede wszystkim niezwykłe położenie. W granicach administracyjnych miasta znajduje się przecież aż 17 szczytów górskich!

Szlaki turystyczne Beskidu Śląskiego i Małego są popularnym miejscem krótkich wypadów miłośników rodzinnej turystyki górskiej. Są to tereny łatwo dostępne i nie wymagające. Wydawać by się mogło, że wiemy o nich wszystko. Prawda jest jednak zgoła odmienna. Beskidy to nie tylko widoczne gołym okiem lesiste zbocza. Pod naszymi stopami znajdują się miejsca tajemnicze i mroczne, a w większości wciąż jeszcze nie odkryte. Ich eksploracją zajmuje się działająca już ponad 15 lat grupa pasjonatów tworzących Stowarzyszenie Ochrony Jaskiń „Grupa Malinka”.

Członkowie stowarzyszenia krok po kroku, a raczej kamień po kamieniu odkrywają nowe, nieznane wcześniej światu miejsca. Jedno z ostatnich odkryć – a jest to odkrycie nie byle jakie – miało miejsce w Bielsku-Białej!

Na terenach leśnych położonych w granicach administracyjnych miasta odkryto kompleks czterech nieznanych dotąd jaskiń. Odkrycia dokonał Jakub Pysz, a w pracach eksploracyjnych udział brali również Mateusz Cieślar i Bartłomiej Juroszek. Jaskinie położone są na obszarze o promieniu 150 metrów. Największej z nich nadano nazwę Jaskinia Żółtodzioba. Na chwilę obecną długość jaskini przekracza 100, a głębokość 15 metrów. Jej cechą charakterystyczną jest wiszący obelisk żądło o rozmiarach niespotykanych dotychczas w jaskiniach beskidzkich, a także nacieki i mostki skalne.

Prace nad inwentaryzacją jaskiń rozpoczęto jesienią, jednakże musiano je przerwać ze względu na okres hibernacji chronionych gatunków nietoperzy. Powrócono do nich teraz. O wynikach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

Celowo nie podajemy lokalizacji jaskiń. Ich zwiedzanie nie jest bezpieczne. Głównym zagrożeniem jest możliwość spadających kamieni i wąskie przejścia. Dla wszystkich zainteresowanych tematem mamy jednak dobrą wiadomość. Dzięki współpracy LOT Beskidy, Grupy Malinka i studenckiego koła naukowego RESET przy ATH powstają materiały kartograficzne i wirtualny spacer po jaskini, który mamy nadzieję udostępnić Państwu na naszej stronie już wkrótce. 

W ten sposób dzięki cudom techniki XXI wieku będziecie mogli bezpiecznie zwiedzić Jaskinię Żółtodzioba, nie ruszając się z domu, a jeśli tylko będzie to możliwe… kto wie… może kiedyś zabierzemy tam grupę szczęśliwców w realu? 

 

1

2

3

4

5

 

 

 
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt