Obchody Święta Niepodległości

10 listopada
godz. 11.00 – składanie wiązanek kwiatów pod pomnikami i tablicami pamięci
godz. 12.00-13.15 – narodowe śpiewanie pieśni patriotycznych na Rynku organizuje Liceum Ogólnokształcące KTK
godz. 18.00 – Koncert pieśni patriotycznej w Bielskim Centrum Kultury, wystąpią Bielska Orkiestra Dęta – formacja wojskowa, Bielski Chór Kameralny oraz soliści – Sebastian Gabryś, Łukasz Talik, Marta Świątek-Stanienda, Andżelika Mazur i Weronika Skalska.
bilety: 20 zł

11 listopada
godz. 14.00 – msza w intencji ojczyzny w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Aleksandrowicach
godz.15.30 – apel poległych z udziałem Kompanii Honorowej 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego, złożenie wiązanek kwiatów na Cmentarzu Wojska Polskiego przy ul. Saperów na os. Wojska Polskiego
imprezy towarzyszące:
Książnica Beskidzka, ul. Słowackiego 17 a
Piotr Wdowiak Czerwonym tramwajem do przystanku Niepodległość
wystawa czynna 6-30 listopada, wernisaż 9 listopada o godz. 16.00 połączony z odczytem Piotra Wdowiaka: Dziedzictwo ideowe Marszałka na tle koncepcji Polaków na Litwie w przeddzień Niepodległości Orła i Pogoni 
Artur Gotz: Niebo złote ci otworzę – koncert poetycko-muzyczny 8 listopada o godz. 17.00, akompaniament Dariusz Igielski.

10 November 2017 o godz. 11.00
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

www.um.bielsko.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt