O wilku słów kilka

 

Wilki nigdy nie cieszyły się w Polsce dobrą reputacją. Czy jednak rzeczywiście powinniśmy się bać tych zwierząt? Jak często dochodzi do kontaktu człowieka z wilkiem? Co zrobić gdy przemierzając Beskidy spotkamy na swojej drodze wilka?

Ze względu na stale zmniejszające się tereny leśne w Polsce, wilki od lat narażone są na kontakt z człowiekiem. Mimo to, niewiele notuje się bezpośrednich kontaktów wilków z przysłowiowym Kowalskim. Również w Beskidach, chociaż… wilki są tutaj obecne od zawsze. Szacuje się, że aktualnie trzy wilcze rodziny zamieszkują Beskid Żywiecki, a po jednej Śląski i Mały. 

Wilki są zwierzętami bardzo inteligentnymi i ciekawskimi, a świat postrzegają zupełnie inaczej niż ludzie. Ich głównym zmysłem jest powonienie. Zanim zatem wilk nas dostrzeże, do jego nozdrzy dotrze nasz zapach. To wystarczy by wilk się oddalił. Jeśli już natomiast dojdzie do kontaktu wzrokowego nie należy wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. W takiej sytuacji sugerowany jest spokój. Wilk z pewnością oddali się sam. Absolutnie nie należy podchodzić do wilka, a tym bardziej go karmić.

O ile człowiek w kontakcie z wilkiem może czuć się bezpiecznie, o tyle  odnotowywane są przypadki zabijania przez wilki psów. Zdarza się to przede wszystkim na terenach leśnych, łąkach czy polach. Odnotowywane są również przypadki ataków w obejściach, gdzie ofiarami wilków padały psy trzymane na łańcuchu. Dlaczego tak się dzieje? 

Psy to tak naprawdę udomowione wilki. Genetycznie te dwa gatunki różnią się bardzo niewiele. Można zatem założyć, że psy odbierane są przez wilki jako… wilki. Psy mające możliwość biegania luzem zostawiają swoje odchody na terenach, które stanowią terytorium danej watahy. Wilki odbierają te znaki jako próbę zawłaszczenia terytorium przez obcego osobnika. Zachowanie takie jak widać nie jest jednak przejawem ślepej niczym nieuzasadnionej agresji.   

Odrębne zagadnienie to bezpieczeństwo zwierząt hodowlanych, głównie owiec. Ważną rolę odgrywają tutaj psy pasterskie, które odganiają wilki. Hodowcy wiedzą ponadto, że pomocne w ochronie stada przed wilkami są również specjalne linki z przymocowanymi do nich wstążakmi.

 

1
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt