Noc Muzeów wśród archiwaliów

Program:
1. Wystawa Znów w Rzeczypospolitej – I wojna światowa w Galicji Zachodnie i krańcach Śląska Cieszyńskiego – z materiałów archiwalnych AP w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
2. Zwiedzanie siedziby Archiwum Państwowego Oddział w Bielsku-Białej przy ul. Piłsudskiego 43
3. Prezentacja etapów powstawania budynku archiwum – historyczne nagrania filmowe
4. Poznaj szukajwarchiwach.pl – jak łatwo i szybko przeprowadzić kwerendę archiwalną
5. Twojemu dziecku nie będzie nudno w archiwum – poznawanie historii może być elementem zabawy (układanie puzzli, zabawy plastyczne).

19 May 2018 o godz. 18.00
Archiwum Państwowe w Katowicach oddział w Bielsku-Białej
ul. Piłsudskiego 43, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 334885095
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt