Muzyka na zamku

Sabina Olbrich-Szafraniec – sopran, Hubert Miśka – tenor i Grażyna Griner – fortepian wystąpią 12 czerwca o godz. 18.00 w salonie muzycznym zamku Sułkowskich – siedzibie Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. W programie utwory: E. Kalmana, F. Lehara, P. Abrahama, J. Straussa.
Sabina Olbrich-Szafraniec – absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie śpiewu Krystyny Świder. Zadebiutowała w roku 1995 partią tytułową w musicalu Evita A. L. Webbera w Teatrze Rozrywki w Chorzowie a od roku 1998 jest solistką Opery Śląskiej w Bytomiu. Od roku 2010 związana z Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzyki.
Hubert Miśka – śpiewak operowy i pedagog, doktor habilitowany sztuk muzycznych. Zadebiutował w 1990 roku na scenie Państwowej Opery Śląskiej w Bytomiu jako Nemorino w Napoju miłosnym G. Donizettiego i od tego czasu pozostaje solistą tego teatru. Od szeregu lat jest  pracownikiem naukowo – dydaktycznym Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2016 roku pełni także funkcję Dyrektora Instytutu Muzyki.
Grażyna Griner – pianistka, akompaniator, teoretyk muzyki, pedagog w Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

12 June 2017 o godz. 18.00
Cena: 15 i 8 zł
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 334971478

mail: sztuka@um.bielsko.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt