Muzyka na zamku

Magdalena Hudzieczek-Cieślar –sopran, Agata Piotrowska-Bartoszek – obój i Tomasz Bartoszek – fortepian wystąpią 22 stycznia o godz. 18.00 w salonie muzycznym zamku Sułkowskich. W programie: W.A. Mozart, J. Bock, A.L. Webber, St. Hadyna i T. Kassak.
Magdalena Hudzieczek-Cieślar – ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach Wydział Wokalno-Aktorski w klasie śpiewu solowego. Koncertująca w kraju i za granicą sopranistka, wykładowca akademicki, nauczyciel, dziennikarka, jurorka, dyrygentka, animatorka kultury i propagatorka kultury muzycznej. Wielokrotnie nagrodzona za działalność artystyczną.
Agata Piotrowska-Bartoszek – ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie oboju oraz Akademię Muzyczną w Krakowie. Koncertująca w kraju i za granicą oboistka. Nagrodzona za popularyzowanie kultury muzycznej. Jako adiunkt prowadzi klasę oboju w Akademii Muzycznej w Łodzi.
Tomasz Bartoszek – ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi  w klasie fortepianu oraz kameralistykę w Hochschule für Musik und Theater w Hannowerze. Koncertujący w kraju i za granicą pianista. Jako doktor habilitowany prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej w Łodzi. 

22 January 2018 o godz. 18.00
Cena: 15, 8 zł
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 334971478

mail: sztuka@um.bielsko.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt