Muzyka na zamku

Magdalena Kania – flet traverso, Łukasz Zimnik – flet i Urszula Jasiecka-Bury – klawesyn wystąpią z koncertem muzyki dawnej 18 września o godz. 18.00 w salonie muzycznym zamku Sułkowskich w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej.
Magdalena Kania jest solistką i kameralistką, koncertowała w kraju i za granicą. Swoje zainteresowania muzyką dawną rozwijała na kursach w Polsce i w Niemczech w zakresie gry na flecie traverso i muzyki kameralnej pod kierunkiem m.in. takich profesorów, jak Ernst Kubitschek i Benedek Csalog. Uczestniczyła w wielu projektach wykonań muzyki dawnej, m.in. w prawykonaniu i nagraniu Pasji gdańskiej G. Ph. Telemanna w Jarosławiu. Obecnie jest pedagogiem szkół muzycznych w Bielsku-Białej oraz Wiśle.
Łukasz Zimnik jako solista występował z towarzyszeniem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Orkiestry Państwowej Filharmonii Śląskiej, Śląskiej Orkiestry Kameralnej, Sinfonietty Cracovii, Cameraty Impuls i Polskiej Filharmonii Kameralnej. Uczestniczył jako solista i kameralista w wielu festiwalach, m.in. w międzynarodowych festiwalach harfowych oraz festiwalu Kwartet Śląski i jego goście. W 2015 r. uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej. Obecnie wykłada w Akademii Muzycznej w Katowicach na stanowisku adiunkta.
Urszula Jasiecka-Bury – jest solistką i kameralistką, łącząc doświadczenia muzyka i organizatora, prowadzi od 2004 r. festiwal Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej, od 2008 r. jest kierownikiem artystycznym Festiwalu Muzyki Sakralnej w Czechowicach-Dziedzicach. Urszula Jasiecka-Bury prowadzi klasy organów i klawesynu w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej oraz Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej oraz przedmioty specjalistyczne w Akademii Muzycznej w Katowicach.

18 September 2017 o godz. 18.00
Cena: 15, 8 zł
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 334971478

mail: sztuka@um.bielsko.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt