Mikuszowice Cygański Las MZK – Mikuszowice Błonia – Kozia Góra (686 m n.p.m.)

obraz3

Znaki: zielone

Długość trasy: 6,0 km

Czas przejścia: 1 godzina 45 minut

Dojazd: autobusami MZK linii nr 1, 14, przystanek Cygański Las, a także autobusami MZK linii nr 12, 24, przystanek Mikuszowice Błonia

Trasa łatwa polecana dla wszystkich niezależnie od wieku, prowadząca obok pozostałości dawnego toru saneczkowego.

Tor saneczkowy został zbudowany w latach międzywojennych, przebudowano go w latach 50. XX w. do rozmiaru najdłuższego toru w Europie. Miał prawie 2200 m długości i 30 wiraży. Został ostatecznie zlikwidowany w latach 90. XX wieku.
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt