Mikuszowice Błonia – Siodełko pod Równią (ok. 600 m n.p.m.)

obraz1

Znaki: czerwone

Długość trasy: 1,5 km

Czas przejścia: 30 minut

Dojazd: autobusami MZK linii nr 12, 24, przystanek Mikuszowice Błonia

Trasa łatwa. Fragment szlaku czerwonego prowadzącego do schroniska PTTK na Klimczoku. Wspólnie ze szlakiem niebieskim może być wykorzystany jako dojście do schroniska na Koziej Górze.

Z Siodła pod Równią do Bystrej Górnej za znakami czerwonymi 15 minut, na Klimczok 2 godziny 45 minut, na Kozią Górę za znakami niebieskimi 15 minut.
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt