Prelekcje KIK

Maria Romankiewicz: Powrót posła J.U. Niemcewicza jako komedia polityczna doby Sejmu 4-letniego – 14 marca o godz. 10.15.
Jolanta Gągalska: Tajniki zawodu animatora, fazisty filmów rysunkowych. Animacja wczoraj i dziś - 21 marca o godz. 10.15.

Maria Romankiewicz: Oryginalność polskiego dramatu – na przykładzie Dziadów Adama Mickiewicza 18 kwietnia o godz. 10.15.

14 March 2018 o godz. 10.15
21 March 2018 o godz. 10.15
18 April 2018 o godz. 10.15
Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Bohaterów Warszawy 4a, 43-300 Bielsko-Biała
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt