Mandala życia

Warsztaty prowadzone przez artystkę Izabelę Ewę Ołdak. Na zajęciach tworzona jest mandala najważniejszych wartości i priorytetów w życiu. 
Mandala to bardzo silny wzór o uzdrawiającej mocy. Jak zauważył Carl Gustaw Jung, szwajcarski psychiatra i psycholog; rysowanie mandali swojego życia ma silne działanie integrujące psychikę, gdyż pozwala odnaleźć nasze centrum oraz zasymilować przeciwieństwa w naszej osobowości.
Na spotkaniu, każdy otrzyma płótno oraz przybory do malowania, czy rysowania. Część praktyczna poprzedzona będzie wprowadzeniem do zagadnienia oraz wyjaśnieniem znaczenia poszczególnych symboli i kolorów.
– Skupiamy się na najważniejszej wartości, która w mandali tworzy punkt centralny, od którego promieniście rozchodzą się dalsze kręgi naszej drabiny priorytetów. Dzięki temu uczestnicy warsztatów mają okazję do przeanalizowania głębiej siebie, znalezienia sensu swojego życia i źródła własnej mocy- energii – informuje organizatorka warsztatów.

15 March 2018 o godz. 18.00
Sowa Studio
pl. Ratuszowy 4/31, 43-300 Bielsko-Biała

www.izabelaoldak.com
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt