Linia w malarstwie Stefana Gierowskiego

Wystawa malarstwa Stefana Gierowskiego, wybitnego przedstawiciela współczesnej awangardy i nurtu abstrakcji w Polsce. Malarz, rysownik i pedagog tworzy nieustannie od lat 50. XX wieku. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace z kilkudziesięciu lat pracy artysty, począwszy od lat 60. aż po pierwszą dekadę XXI wieku. Bielska wystawa skupia się na jednym z aspektów zainteresowania malarza – linii. Obrazy prezentowane na wystawie pokazują, jak przez lata zmienia się charakter linii i jej znaczenie na płótnach artysty. W latach 60. i 80. linia staje się nośnikiem energii – jest światłem, gdzieś biegnie, ma jakąś drogę, do czegoś trafia, w coś uderza. W następnych latach zaczyna dominować kolor. Artysta bada sposób, w jaki poszczególne barwy na siebie oddziałują – o wystawie w galerii mówi jej kuratorka Karolina Jezierska-Pomorska.
Dzięki temu, że na wystawie pokazany zostanie wybór prac z niemal całego dorobku artysty, odbiorcy będą mogli w jednym miejscu prześledzić sposób tworzenia i jeden z aspektów poszukiwań wielkiego polskiego abstrakcjonisty.
Stefan Gierowski urodził się 21 maja 1925 roku w Częstochowie. W latach 1945–1948 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach prof. Karola Frycza i Zbigniewa Pronaszki. Równolegle ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem Wojsława Mole. W 1961 roku został wykładowcą w warszawskiej ASP, gdzie w latach 1975–1981 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa. W latach 1986–1988 był przewodniczącym Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego i członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W 1986 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Mieszka i pracuje w Konstancinie pod Warszawą.
Wystawa przygotowana we współpracy z Fundacją Stefana Gierowskiego.
Kurator wystawy – Karolina Jezierska-Pomorska.
wernisaż: 11 kwietnia o godz. 18.00

11 April 2018 o godz. 18.00
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 338125861, 338124119, e-mail: info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl
galeria czynna codziennie w godz. od 10.00 do 18.00
mail: info@galeriabielska.plwww.galeriabielska.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt