Cygański Las MZK – Błonia – Kozia Góra (686 m n.p.m.)

 

Znaki: zielone, długość trasy: 6,0 km,  czas przejścia: 1 godzina 45 minut.

Trasa łatwa polecana dla wszystkich niezależnie od wieku, prowadząca obok pozostałości dawnego toru saneczkowego.

 

(0.00 ↑ 1.45) Mikuszowice Las Cygański.

Wędrówkę rozpoczynamy z przystanku MZK w Cygańskim Lesie. Dojeżdżają tu autobusy MZK linii 1 i 14. Tutaj bierze początek szlak żółty na Błatnią oraz czerwony na Klimczok. Idziemy najpierw wspólnie ze znakami żółtymi, lecz po kilku minutach, gdy znaki żółte skręcają w prawo, nasza trasa wiedzie nadal przez park. Po lewej widzimy szkołę podstawową, po chwili przechodzimy przez potok, wędrówkę urozmaicają usytuowane przy szlaku obiekty małej architektury takie jak ławeczki, mostki a nawet sztucznie usypana wysepka. Po pół godzinie spaceru docieramy na Błonia.

 

(0.20 ↑1.15) Mikuszowice Błonia.

Trasę można nieco skrócić, rozpoczynając wędrówkę z tego miejsca. Nieopodal znajduje się  parking, na którym pozostawić można samochód. W tym miejscu rozpoczynają się znaki czerwone prowadzące do schroniska na Klimczoku przez siodełko pod Równią opisane powyżej. Ścieżka przebiega lasem, z lewej strony widoczne są pozostałości dawnego toru saneczkowego. Uwaga! Ścieżka wykorzystywana jest przez rowerzystów do ekstremalnych zjazdów. Proponujemy podejście ścieżką wiodącą torem saneczkowym.

Tor saneczkowy został zbudowany w latach międzywojennych, przebudowano go w latach 50-tych XX w. do rozmiaru najdłuższego toru w Europie, miał prawie 2200 m długości i 30 wiraży. Został ostatecznie zlikwidowany w latach 90-tych XX wieku.

Wznosimy się nieprzerwanie idąc cały czas wąską, bardzo śliską ścieżynką, o rozmiarach toru saneczkowego świadczą okazałych rozmiarów zabezpieczenia wiraży. Minąwszy tor, po chwili dochodzimy do drogi dojazdowej do schroniska, idziemy nią około 100 metrów, a następnie skręcamy w prawo do widocznego już przed nami budynku schroniska na Koziej Górze.

 

obraz3

 
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt