Księga nad księgami

Prezentacja wystawy stanowi wstęp do szerszego projektu, próbującego ukazać ciągłą aktualność i żywotność przesłania Biblii jako inspiracji dla twórców sztuki. Swojej artystycznej odpowiedzi na tak sformułowany temat szuka dziś wielu z nich. Projekt przewiduje kolejne edycje tej wystawy, co być może zaowocuje obszerniejszym zestawem prac prezentującym ilustracje i różnorodne interpretacje biblijnej tematyki autorstwa artystów z całego kraju. Obecna, inauguracyjna edycja obejmuje głównie dzieła związane ze spotkaniami ple­nerowymi artystów w Kalwarii Zebrzydowskiej, choć pojawią się też nowe prace.

17 April 2018 o godz. 19.00
Galeria Środowisk Twórczych
BCK, ul. Słowackiego 27, 43-30 Bielsko-Biała
tel: 517459450,
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt