Księga nad księgami

- Czym dla nas, dla każdego osobiście jest dzisiaj Biblia?
- Czy potrafimy mówić o Biblii i czy w ogóle mamy taką potrzebę?
- Jakim językiem mówić, jakimi konwencjami i technikami się posługiwać?
- Czy pozostać przy ilustrowaniu i tradycyjnej symbolice czy szukać własnych interpretacji?
Z tymi i innymi ważkimi pytaniami przyszło się mierzyć organizatorom i uczestnikom niniejszej wystawy.
Ilustrowanie Biblii, jej obrazowanie, sięgające czasów wczesnochrześcijańskich, stanowi przebogate dziedzictwo. Ogrom i wartość plastycznych dzieł powstałych z biblijnych inspiracji trudno przecenić. Na przestrzeni wieków zmieniało się oblicze sztuki, środki jakimi się posługiwała i kształtujące ją myślenie, zdecydowanie inne, mniej eksponowane, jest też miejsce sztuki religijnej w jej całościowym obrazie. Wprawdzie Biblia powinna być odczytywana i odbierana w Duchu, w jakim powstała, to jednak każda epoka potrzebuje własnego języka, środków formalnych i świata wyobraźni, mówiących o naszej egzystencji, tajemnicy istnienia i o Bogu.
Wystawa „Księga nad księgami” stanowi wstęp do szerszego projektu, próbującego ukazać, mimo ogromnych zmian cywilizacyjnych, aktualność przesłania Biblii jako inspiracji dla twórców aktualnej sztuki. Zakłada prezentację, obok prac nawiązujących do tradycyjnego obrazowania, również takich, które cechuje dzisiejsze myślenie, wywodzące się z osobistych odczuć, interpretacji i wizji, pozbawionych wszak znamion dowolności. Źródeł tego projektu trzeba szukać w spotkaniach artystów z całego kraju w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt przewiduje kolejne edycje biblijnej inicjatywy, co powinno zaowocować intrygującym zestawem dzieł. Obecna, inauguracyjna edycja obejmuje zarówno dzieła związane ze spotkaniami artystów w Kalwarii Zebrzydowskiej, jak i nowe prace. Ze względu na podejmowany temat, jak i wagę dorobku uczestniczących artystów, wystawa stanowi szczególne wydarzenie. Z trudem trzeba by doszukiwać się w  ostatnich dziesięcioleciach w galeriach całego kraju podobnych przedsięwzięć artystycznych odnoszących się do Biblii. Tym bardziej warto zapoznać się z ekspozycją „Księgi nad księgami” i oczekiwać jej kontynuacji.
Autorzy: Mirosław Ciślak, Piotr Czadankiewicz, Andrzej Desperak, Witold Jacyków, Michał Jakubiec, Joanna Jeżewska-Desperak, Michał Kliś, Izabela Kruźlak, Wiesław Łysakowski, Jolanta Nikt, Zdzisław Nitka, Aleksandra i Aleksander Oczkowie, Agata Tomiczek-Wołonciej, Zdzisław Wiatr, Piotr Wisła, prace z kolekcji Forum Kultura i Duchowość (Janusz Karbowniczek, Tadeusz M. Siara, Paweł Warchoł)

Wystawa obejmuje: rysunek, grafikę, malarstwo, plakat, collage i grafikę cyfrową
Organizator: Forum Kultura i Duchowość
Miejsce: Galeria Środowisk Twórczych
BCK, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 517459450, e-mai: galeria.st@op.pl
Czas: 17.04-10.05.2018, godz. 9.00-15.00

17 April 2018 o godz. 19.00
Galeria Środowisk Twórczych
BCK, ul. Słowackiego 27, 43-30 Bielsko-Biała
tel: 517459450,
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt