Klub Toastmasters Na Szczycie

W Bielsku-Białej już czwarty rok działa klub międzynarodowej organizacji rozwojowo-edukacyjnej Toastmasters. Skupia ona ludzi, którzy za pomocą praktyki publicznych przemówień oraz organizowaniem spotkań i wydarzeń przełamują swoje obawy, kształtując w sobie umiejętności liderskie. Toastmasters zrzesza osoby zainteresowane rozwojem osobistym i przemawianiem publicznym. To także program edukacyjny dla mówców i liderów, pragnących wspierać się i uczyć nawzajem od siebie.
Cotygodniowe spotkania klubu Na Szczycie odbywają się w środy o 18.15 w Nowym Mieście w Luce Arenie przy ul. Legionów 26, budynek F, sala na 1. piętrze, wejście przez rolkowisko. 
27 kwietnia odbędzie się spotkanie promocyjne – Spotkanie DEMO. Szczegóły na Facebooku.
Strona Klubu na Facebooku:https://www.facebook.com/ToastmastersNaSzczycie/

9 May 2018 o godz. 18.15
16 May 2018 o godz. 18.15
23 May 2018 o godz. 18.15
30 May 2018 o godz. 18.15
Cena: wg cennika
Klub Toastmasters Na Szczycie
, 42-300 Bielsko-Biała
tel: +48 888204542

mail: Ryszard@Kosowicz.pl, Ryszard.Kosowicz@gmail.com
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt