Kalendarz Beskidzki – prezentacja

Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia zaprasza na prezentację Kalendarza Beskidzkiego AD 2018 w Ustroniu 31 stycznia o godz. 17.00 w tamtejszej Bibliotece Miejskiej oraz w Czechowicach-Dziedzicach 15 lutego o godz. 12.00 w sali kina Świt.
Historie z tej ziemi
Redakcja Kalendarza Beskidzkiego od początku wznowienia wydawnictwa w 2011 r. stara się, żeby pełniło ono rolę kulturotwórczą. Przejawem tego były dotąd promocyjne spotkania w różnych miejscowościach i obiektach kultury. Autorzy i bohaterowie Kalendarza Beskidzkiego czytali napisane specjalnie do kolejnych edycji utwory literackie, śpiewali piosenki, które powstały z kalendarzowych inspiracji czy eksponowali dzieła plastyczne, związane z szatą graficzną naszego rocznika.
W bieżącym numerze redakcja idzie nadal tą sprawdzoną kulturotwórczą ścieżką. Pierwszą część Kalendarza Beskidzkiego artystka Agnieszka Nowińska poświęciła detalom architektonicznym Bielska-Białej i Cieszyna. Stosowne komentarze historyka sztuki zamieściła dr Ewa Janoszek, a niestrudzony okolicznościowy poeta, nadworny wierszopisarz Kalendarza Beskidzkiego Juliusz Wątroba okrasił ilustracje poetyckimi dźwiękami.
W kreowaniu kultury redakcja poszła jednak jeszcze dalej. Poprosiła znanych literatów i twórców kultury z Bielska-Białej i okolicy (Joanna Fligiel, Ewa Janoszek, Lech Kotwicz, Artur Pałyga, Mieczysław Słonina, Juliusz Wątroba, Aleksy Wróbel, Katarzyna Żaczek), aby zaprezentowali na naszych łamach swoje teksty związane z historią czy współczesnością naszych ziem – opowiadania, prozę poetycką, reportaże, wspomnienia itp. Apel o dobre współczesne teksty literackie przerósł nawet oczekiwania redaktora naczelnego. Okazało się, że wielu autorów nosiło się już od dawna z tego typu literaturą.
Plon literackich wspomnień ułożył się w niezwykle misterną, a miejscami drapieżną wobec rzeczywistości mozaikę tekstów. Powstała miniaturowa epopeja losów mieszkańców Beskidów od czasów stalinizmu po epokę państwa teoretycznego, dzikiego kapitalizmu i emigracyjnego boomu.
Atutem bieżącej edycji są m.in. teksty o wybitnych kobietach naszego rejonu, zwłaszcza artystkach malujących, piszących i śpiewających, jak Joanna Jatkowska czy Olga Łasak, które w Kubiszówce wystąpią z krótkimi recitalami. Warto posłuchać ich głosów.
Serdecznie zapraszam
Jan Picheta

15 February 2018 o godz. 12.00
Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
ul. Krasińskiego 5a/10, 43-300 Bielsko-Biała
tel: +48 (33) 822 05 29

mail: gstaniszewska@przyjacielebb.bielsko.plwww.przyjaciele.podbeskidzie.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt