Joanna Zemanek: Sprawy/Matters – finisaż

Wystawa indywidualna Joanny Zemanek jest nagrodą Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej przyznaną podczas Międzynarodowego Triennale Tkaniny Artystycznej − Textile Art of Today 2015−2017. Na ekspozycji zostaną zaprezentowane najważniejsze dotychczasowe realizacje artystki.

1 February 2018 o godz. 18.00
Cena: wg cennika
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – Stara Fabryka
pl. Żwirki i Wigury 8, 43-300 Bielsko-Biała
tel: tel. 338122367
godziny otwarcia: wt., so. 9.00–15.00, śr.–pt. 9.00–16.00, ni. 10.00–18.00, po. nieczynne
mail: sekretariat@muzeum.bielsko.plwww.muzeum.bielsko.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt