Jan Golowski: Dzieje najdawniejsze i dawne

Wykłady Jana Golowskiego w Katolickim Domu Opieki Józefów przy ul. Grzybowej 8 organizuje Klub Inteligencji Katolickiej o godz. 10.15:
z cyklu Dzieje najdawniejsze i dawne
1 marca Egipt w okresie Średniego i Nowego Państwa (cz. 2.);
8 marca Starożytni Hetyci, Fenicjanie i Persowie;
15 marca Hebrajczycy w Palestynie, powstanie Izraela i judaizmu;
22 marca Cywilizacja starożytnych Indii i Chin;
5 kwietnia Najstarsze cywilizacje greckie,
12 kwietnia Powstanie miast-państw greckich i wielka kolonizacja,
19 kwietnia Powstanie Sparty – społeczeństwo, ustrój, wychowanie spartańskie,
26 kwietnia Narodziny Aten i demokracji ateńskiej.

1 March 2018 o godz. 10.15
8 March 2018 o godz. 10.15
15 March 2018 o godz. 10.15
22 March 2018 o godz. 10.15
5 April 2018 o godz. 10.15
12 April 2018 o godz. 10.15
19 April 2018 o godz. 10.15
26 April 2018 o godz. 10.15
Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Bohaterów Warszawy 4a, 43-300 Bielsko-Biała
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt