Bielsko-Biała jak Wenecja

 

Bielsko-Biała jest miastem wyjątkowym. W granicach administracyjnych znajdują się nie tylko szczyty górskie i przyrodnicze tereny chronione, ale również liczne, mniejsze i większe rzeczki i strumyki, które ostatecznie wpływają do Białej.  

Wspomniane rzeczki i strumyki, a przede wszystkim mostki, ławki i poręcze wzdłuż cieków wodnych były wdzięcznymi elementami tzw. małej architektury i jako takie często gościły na pocztówkach sprzed 100 laty.

Dzisiaj niestety nie ma po nich widocznych śladów. Nie oznacza to oczywiście, że wyparowały. Szybki rozwój Bielska i Białej spowodował konieczność rozbudowy sieci dróg, które w znacznej części przykryły Niwkę czy Niper. Turyści odwiedzający Bielsko-Białą, a czasem również mieszkańcy miasta jadąc ulicą ks. Stanisława Stojałowskiego nie mają często świadomości, że pod jezdnią płynie rzeka.

Niwka płynęła sobie z wolna jeszcze na początku XX wieku, a po obu jej stronach znajdowała się zabudowa mieszkalna, chodniki i poręcze zabezpieczające przed wpadnięciem w jej nurty.

Z czasem od granicy z Bielskiem była ona sukcesywnie zakrywana. Bardzo duży odcinek Niwki zasklepiono w 1913 roku, aby zapewnić wygodny dojazd do kina miejskiego, które wybudowano obok ratusza. Wtedy to za sumę ponad 8 tysięcy koron wybudowano tzw. ogrody które szczelnie zakryły rzekę.

Ostatnie prace zakrywające Niwkę – w rejonie kościoła pw. Opatrzności Bożej w Białej – prowadzono w latach 60 XX wieku. 

 

niwka-1

niwka-2

nikwa-3

niwka-4

niwka-5
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt