Jacek Kadis: Piosenka napisana mimochodem

Program złożony z wybranych przez kraśnickiego artystę pieśni i piosenek Jacka Kaczmarskiego oraz wykonywanych przez Kaczmarskiego, a nie będących jego dziełami. Wybór utworów ma podkreślić ogromny zakres tematyki poruszanej przez legendarnego pieśniarza, jego przebogaty dorobek literacki i muzyczny oraz niesamowitą różnorodność nastrojów i emocji. Najważniejszym założeniem tego doboru było odszufladkowanie Kaczmarskiego, postrzeganego zazwyczaj jako barda Solidarności czy też autora zajmującego się głównie problemami polityczno-społeczno-niepodległościowymi i pokazanie człowieka z wszelkimi wadami i zaletami, wzlotami i upadkami właściwymi człowieczeństwu.
Jacek Kadis – bard, poeta, autor piosenek. Animator kultury. Kraśniczanin. Pomysłodawca i organizator Cyklicznych Spotkań z Twórczością Bardów Bardograjka – imprezy od 8 lat promującej twórczość śpiewających poetów. Laureat większości festiwali piosenki poetyckiej w Polsce. Niestrudzony i nieskuteczny poszukiwacz wszelkich okruchów świętego spokoju.

3 June 2017 o godz. 20.00
Galeria Wzgórze
ul. Wzgórze 4, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 509146213, 502077836
czynne całą dobę
mail: kukiola@bielitz.plwww.bielitz.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt