Idea sięgnęła druku, Zbigniew Michniowski

Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Michniowskim połączone z promocją najnowszego zbiorku Lajkonik trojański.
W wirze codziennych zdarzeń i pod presją czasu, trudno o dłuższą refleksję i chwilę  na jej zapisanie. Za to mnogość wydarzeń, w których się uczestniczy, ilość spotykanych ludzi, różnorodność ich charakterów i sposobów wyrażania swych zamierzeń i oczekiwań, prowokuje do zapamiętania własnych odczuć i natychmiastowego ich utrwalenia. Stąd między innymi myśl, że wszyscy ludzie są równi do chwili, gdy trzeba zacząć odpowiadać na pytania. Część tego co zdążyłem zapisać i zapamiętać ująłem w dwóch zbiorkach: Myśli za złote i Lajkonik trojański licząc na zrozumienie, poczucie humoru i  elementarną zdolność abstrakcyjnego myślenia.
Zbigniew Michniowski

14 March 2018 o godz. 17.00
Książnica Beskidzka
ul. Słowackiego 17a, Bielsko-Biała
tel: 338228221
KB proponuje udział w zajęciach licznych klubów czytelniczych, klubów dyskusyjnych, klubu filmowego i w cyklicznych zajęciach organizowanych w gmachu głównym książnicy i jej filiach. Wstęp na wszystkie imprezy organizowane przez Książnicę Beskidzką jest bezpłatny.
mail: biblioteka@mail.um.bielsko.plksiaznica.bielsko.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt